Co obsahuje smlouva o nespotřebitelské půjčce

I.  Účel půjčky.
   
II.  Výše, doba a úroková sazba půjčky.
   
III.  Po dobu řádného splácení budete platit splátky snížené o odměnu za řádné splácení.
Nárok na slevu ztratíte, když se dostanete do prodlení s úhradou dvou splátek.
   
IV.  Počet, výše a termíny splátek.
Úroková sazba.
   
V.  Celá půjčka se stává splatná při prodlení se zaplacením tří splátek.
Po zesplatnění zaplatíte pokutu 0,1% denně z neuhrazené jistiny.
   
VI.  Kam a jak platit.
   
VII.  Povinnost oznámit změny údajů.
   
VIII.  Rozhodčí doložka

 

 

Zpět na předchozí stránku